Home | Contact | Sitemap

Educatieve cd-rom

Kinderen op basisscholen in de regio krijgen van De Balij een interactieve educatieve cd-rom met als thema de vier natuurelementen. Naar aanleiding van het lesmateriaal op de cd-rom verzinnen de kinderen een uitspraak of maken een tekening over de vier natuurelementen. Die wordt vervolgens in een tegel gebakken en toegevoegd aan één van de vier permanente kunstwerken onder de noemer ‘Sporen in het Bos’.

De cd-rom bestaat uit een interactief spel dat goed aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs. In het spel komen de kinderen taal- en rekenkundige uitdagingen tegen die zij moeten oplossen om een niveau verder te komen in het spel. Het spel biedt verder aan de hand van o.a. animaties, foto’s en ingesproken teksten algemene kennis over de vier natuurelementen, over topografie etc.

Het spel

Op de planeet aarde landt een ruimteschip met daarin vier mannetjes van de planeet Guurgh. De vier mannetjes heten Watergh, Vuurgh, Luchtgh en Aardgh. Op hun planeet Guurgh is een ramp gebeurd. Al het leven sterft uit omdat de vier natuurelementen door verontreiniging en verkwisting niet meer te gebruiken zijn. De vier mannetjes moeten zo snel mogelijk de natuurelementen van de aarde overbrengen naar hun eigen planeet.

Ze hebben daarbij wel de hulp van de kinderen nodig.


© 2007 Stichting OE