Home | Contact | Sitemap

Ons Bos / de Balij

Zoetermeer, 1998–2003

Projectomschrijving

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, ontwikkelt OE het pilot-project ‘Ons Bos’. Het is een plan voor de herinrichting van het gebied ‘de Balij’ tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Het plan omvat een aantal blijvende kunstobjecten en recreatieve voorzieningen en daarnaast enkele eenmalige sociaalartistieke acties en bijeenkomsten. Het project is ambitieus en gaat uit van een hoge kwaliteit. Om daadwerkelijke betrokkenheid te genereren en alle ideeën uit te kunnen voeren wordt dan ook een periode van plusminus drie jaar uitgetrokken om ‘Ons Bos’ te realiseren.

Achtergrond

Betrokkenheid van de bevolking bij een gebied ontstaat wanneer het gebied deel uitmaakt van het dagelijks leven: wonen, werken of recreatie. Betrokkenheid is er niet van de ene op de andere dag, maar vraagt tijd. Naarmate een plaats of een gebied meer herinneringen herbergt uit iemands persoonlijke geschiedenis, wordt de band ermee inniger. Een bos bouwen kost tijd. Dat betekent dat degenen die het bos zullen gebruiken als het “af” is, op dit moment nog kind zijn of zelfs nog geboren moeten worden. Het project richt zich dan ook in eerste instantie op de kinderen die nu rondom het gebied wonen. Door de ontwikkeling van het gebied te koppelen aan de persoonlijke geschiedenis van de kinderen, ontstaat het begin van een band. Naarmate de tijd verstrijkt en het bos ouder wordt, groeit ook de band die de bevolking met deze omgeving heeft.

Lees meer


© 2007 Stichting OE