Home | Contact | Sitemap

Geef jongeren de ruimte

Robert Scottbuurt, stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam, 2007

De jongeren van de Robert Scott-buurt in stadsdeel Bos en Lommer zitten in de problemen. Hun buurthuis is definitief gesloten en toegewezen aan een andere organisatie. Aan de sluiting is een periode van drie jaar van incidenten, verdachtmakingen, niet ingeloste verwachtingen en miscommunicatie voorafgegaan. De jongeren liggen overhoop met de jongerenorganisatie Impuls, de politie en het stadsdeelbestuur. In deze kringen circuleert een lijst (een shortlist) met daarop de namen van een aantal jongeren. Wie er op de lijst staan en waarom is hen onbekend. Het onderlinge vertrouwen is compleet verdwenen. De jongeren hebben tijdelijk onderdak in het connect-centrum, in een andere buurt.

De kunstenaars van OE proberen met het project Geef jongeren de ruimte de situatie in de Robert Scott-buurt weer vlot te trekken. Ze rusten de jongeren uit met camera’s en maken met hen een documentaire over hun buurt. Door middel van straatinterviews komen buurtbewoners met de jongeren in contact en kunnen hun hart luchten. Op hun beurt krijgen de jongeren de kans om hun kant van het verhaal te laten horen, en voorstellen te doen over hoe de buurt volgens hen verbeterd kan worden. Deze werkwijze draagt enorm bij aan de sociale cohesie in een buurt, zoals gebleken is tijdens het project Talent s107 west.

De documentaire wordt uiteindelijk vertoond in de raadszaal van het stadsdeelkantoor zodat de dialoog met het bestuur en de politie ook weer op gang kan komen.

Het directe doel van Geef jongeren de ruimte is om te komen tot de inrichting van een nieuw buurthuis, dat uiteindelijk zelfstandig door de jongeren beheerd zal gaan worden. Indirect wordt er gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de jongeren zodat zij zich actief zullen gaan inzetten voor het project Stedelijke Tolken.


© 2007 Stichting OE