Home | Contact | Sitemap

Willem Leeft

2003–2004 – Stadsdeel Bos en Lommer/Entreegebied Haarlemmerweg, Amsterdam

Willem Leeft is een sociaalartistieke interventie op het gebied van culturele planologie en stedenbouw. Welke rol kan de kunstenaar spelen in het conflict tussen de traditionele top down besluitvorming van overheden en bottom up initiatieven vanuit de maatschappij?

Eind 2003 blijkt het stadsdeelbestuur van het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer grote plannen te hebben met het zogenoemde Entreegebied Haarlemmerweg, het gebied tussen de Willem Leevendstraat, de A10 en de Admiraal de Ruijterweg. Er is veel nieuwe hoogbouw gepland vlak naast de bestaande woningbouw. De bewoners van de buurt komen hiertegen in verzet.

De kunstenaars van OE zetten een bewustwordingsproces in gang dat de bewoners, bedrijven en bestuurders van de buurt gelijktijdig doorlopen. Tijdens Willem Leeft worden deze partijen gedwongen op een nieuwe manier na te denken over hun onderlinge verschillen én overeenkomsten in belang en dienovereenkomstig te handelen.

Het resultaat is een sociaal stadssculptuur waarin de veranderde verhoudingen duidelijk zijn vastgelegd in zowel het fysieke als het mentale landschap.

Ontmoetingen en betrokkenheid bij culturele planologie (PDF)


© 2007 Stichting OE