Home | Contact | Sitemap

Voices of the Earth

31 Oktober–21 November 1993 – Tentoonstelling, Beurs van Berlage, Amsterdam, Nederland

Commentaar

Het sociaal sculptuur is een hommage aan de inheemse volkeren. De tentoonstelling informeert de bezoekers over hun leven in harmonie met de dieren, de lucht, het water, de aarde, etc. Het plaatst vraagtekens bij de verheerlijking van de inheemse leefwijze enerzijds en de structurele vernietiging van inheemse culturen anderzijds.

Actie

De actie stimuleert de tentoonstellingbezoekers om hun ongenoegen te laten blijken door hun mening op briefkaarten te schrijven en te deponeren in een levensgroot wit hart met dikke aders. De aders gaan geleidelijk over in boomstammen die, stevig in de grond geplaatst, het hart dragen. De protestkaarten zetten kanttekeningen bij het overbodig overvliegen van Nederlandse Defensie vliegtuigen over het leefgebied van de Inuit bevolking in noord Canada, waardoor hun voedselketen wordt verstoord.

Later wordt het hart door de voorzitter van de vaste kamercommissie voor inheemse volkeren geopend en stort het hart eindelijk haar gevoel uit.

Het aantal proefvluchten is sindsdien verminderd.


© 2007 Stichting OE